เซ็กซี่บาคาร่า ผู้ว่าราชการภูเก็ต ประชุมคณะทำงานออกแบบปรับปรุงบ้านรับรองธนาคารชาร์เตอร์แบงค์และบริเวณใกล้เคียง

เซ็กซี่บาคาร่า ผู้ว่าราชการภูเก็ต ประชุมคณะทำงานออกแบบปรับปรุงบ้านรับรองธนาคารชาร์เตอร์แบงค์และบริเวณใกล้เคียง

วันนี้ (5ม.ค.61) เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติ เซ็กซี่บาคาร่า การจังหวัดภูเก็ต (POC) ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานประชุมคณะทำงานออกแบบปรับปรุงตกแต่งบ้านรับรองธนาคารชาร์เตอร์แบงค์และบริเวณใกล้เคียง ครั้งที่ 1/2561โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต , นายณรงค์ อ่อนอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดภูเก็ต  พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมีแนวคิดปรับปรุงบ้านเก่าอายุกว่า 100 ปี 

ให้เป็นบ้านพักรับรองแขกบ้านแขกเมือง บุคคลสำคัญและอาคันตุกะต่างประเทศที่มาเยี่ยมเยือนจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ยังใช้พื้นที่ดังกล่าวในการส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตตามระเบียบของกรมธนารักษ์ ซึ่งทางสำนักงานจังหวัดภูเก็ตได้จัดทำหนังสือเสนอของใช้พื้นที่เสนอกระทรวงมหาดไทยแล้วเพื่อพิจารณาดำเนินการมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้ใช้พื้นที่ และเห็นควรให้ทางเทศบาลนครภูเก็ตเป็นหน่วยงานหลักในการผู้ดูแล และดำเนินการครอบคลุมทั้งตัวอาคารทั้งชั้นบนชั้นล่าง โดยจะมีการปรับปรุงในส่วนของห้องรับรองแขก การจัดให้มีห้องนั่งชมมัลติมีเดียประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของชาวภูเก็ต และภายนอกจะมีการออกแบบเป็นสถานที่ถ่ายรูปและแสดงสถาปัตยกรรมของจังหวัดภูเก็ต

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดภูเก็ตได้รับการจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อทำการปรับปรุงบริเวณบ้านรับรองธนาคารชาร์เตอร์แบงค์ไปแล้ว แต่ด้วยงบประมาณดังกล่าวสามารถฝฟดำเนินการได้เพียงบางส่วนที่เป็นพื้นฐานเท่านั้น โดยในวันนี้จะเป็นการประชุมเพื่อจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการปรับปรุงสถานที่ดังกล่าว และจะต้องดำเนินการออกแบบในขั้นตอนแรกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 ซึ่งจะมีการดำเนินการปรับปรุงบ้านรับรองธนาคารชาร์เตอร์แบงค์และบริเวณใกล้เคียง โดยการสำรวจออกแบบพื้นที่ทั้งภายนอกและภายในอาคารโดยสถาปนิกที่เกี่ยวข้อง เพื่อตั้งงบประมาณในการดำเนินการได้อย่างถูกต้องต่อไปเพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงการดำเนินการปรับปรุงบ้านพักรับรองดังกล่าว

สำหรับกรอบแนวทาง นโยบายการออกแบบและปรับปรุงบ้านรับรองธนาคารชาร์เตอร์แบงค์ ดำเนินการใน 3 วัตถุประสงค์ คือ 1) เป็นบ้านพักรับรองรับรองแขกบ้านแขกเมือง บุคคลสำคัญและอาคันตุกะต่างประเทศที่มาเยี่ยมเยือนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะคล้ายๆ กับเรือนรับรองของรัฐบาลในโอกาสต่างๆ 2) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว 3)เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ สำหรับประชาชนทั่วไป

คณะผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาร้องเรียน การก่อสร้างทางลอดแยกสามกอง

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 5 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุมสำนักงานแขวงทางหลวงภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสมหวัง โลหณุต แขวงทางหลวงภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับพลเอกวิทวัส รชตะนันท์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุล ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายคริส ฟีลด์ (Mr.Chirs Field) ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบและศึกษาแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับถนนเยาวราช(แยกสามกอง) จังหวัดภูเก็ต และภายหลังร่วมรับฟังการรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียน กรณี ประชาชนได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการก่อสร้างทางลอดแยกสามกอง คณะทั้งหมดได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพการใช้งานทางลอดแยกสามกองที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ณ ถนนบายพาส อ.เมืองภูเก็ต

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวถึงการลงพื้นที่ครั้งนี้ว่า สืบเนื่องจากนายคริส ฟีลด์ ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ได้เดินทางมาเยือนผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ จึงได้เชิญร่วมลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ประสบผลสำเร็จของผู้ตรวจการแผ่นดินไทย ในวันที่ 5-6 มกราคม 2561 โดยในวันนี้เป็นการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจสอบสภาพการใช้งานและศึกษาดูงานกรณีแก้ไขปัญหาการก่อสร้างทางลอดแยกสามกอง บริเวณถนนบายพาส ที่ล่าช้ากว่า 1 ปี ส่งผลกระทบต่อชาวภูเก็ตด้านความปลอดภัยในการจราจร เนื่องจากเป็นเส้นทางสัญจรสำคัญ ซึ่งจากการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของ บูรณ์ ฐาปนดุล ผู้ตรวจการแผ่นดิน ก่อนหน้านี้ ได้ตรวจสอบปัญหาอุปสรรคในการทำงานของหน่วยงาน พบว่า มีขยายเวลาให้กับผู้รับเหมาแล้วถึง 5 ครั้ง ด้วยสาเหตุด้านการบริหารจัดการจราจรของเมืองภูเก็ตในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว จึงต้องมีการระงับการก่อสร้างชั่วคราวในช่วงนั้นๆ รวมทั้งอุปสรรคจากระบบสาธารณูปโภคที่ติดตั้งอยู่ใต้ดินระหว่างการขุดเจาะ จึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการบูรณาการผสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งได้ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ส่งผลให้การก่อสร้างมีความต่อเนื่องและเสร็จสิ้นเมื่อปลายปี 2559 ที่ผ่านมา

การลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญผู้ตรวจการแผ่นดินของทั้งสองประเทศจะได้หารือ แลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนเชิงประจักษ์ รวมถึงการกระชับสัมพันธภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศ และในฐานะที่ตนดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศและกรรมการบริหารในระดับภูมิภาคเอเชีย เป็นโอกาสอันดีในการนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนตามแนวทาง “กัลยาณมิตร” คือ มุ่งเป็นองค์กรกลางในการบูรณาการผสานความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเสนอแนะทางออกอันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ซึ่งสาระสำคัญจากการลงพื้นที่ครั้งนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกในการปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง  เซ็กซี่บาคาร่า